Masoud Tashtarian
فستیوال رنگ ها در مسکو
جشنواره رنگ‌ها در مسکو سال ۲۰۱۴،این جشن زیبا هر ساله در روسیه برپا میگردد😍